Naši lektoři

 

Lektory si pečlivě vybíráme. Požadujeme od nich nejen vysokou znalost jazyka, který u nás vyučují, ale zohledňujeme také jejich dosavadní pedagogikou praxi a osobnostní předpoklady. Poskytujeme jim metodické zázemí a podporujeme jejich další profesní rozvoj. Mimo jiné též spolupracujeme s lektory anglického a českého jazyka, kteří prošli školením CERMATu a mají osvědčení hodnotitele písemných prací, ústních zkoušek a hodnotitele písemných prací žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek nové maturity. 

S většinou našich lektorů, včetně  rodilých  mluvčích, spolupracujeme dlouhodobě, což oceňují nejen klienti z řad firem, ale také individuální klienti.