Naučíme! Přeložíme!


Překlady

Mimo výukovou činnost nabízíme možnost zajištění překladu do angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a francouzštiny nebo překlad z těchto jazyků do češtiny včetně možnosti korektur překladu  rodilým mluvčím.

Cena překladu závisí na typu textu  a je dohodnuta individuálně dle druhu překladu.