Překlady

Mimo výukovou činnost nabízíme možnost zajištění překladu do angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a francouzštiny nebo překlad z těchto jazyků do češtiny včetntě možnosti korektur překladu  rodilým mluvčím.

Cena překladu závisí na typu textu  a pohybuje se v rozsahu od 230 do 280,-Kč za každou započatou normostranu.