Firemní výuka

Firemní výuka

Firmám nabízíme 

Vyučované jazyky

 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • ruský jazyk
 • francouzský jazyk
 • český jazyk pro cizince

Druhy nabízené výuky

 •  skupinová výuka
 •  individuální výuka
 •  výuka  všeobecného jazyka
 •  výuka odborně zaměřeného jazyka
 •  konverzace s českým lektorem
 •  konverzace s rodilým mluvčím
 •  příprava k jazykovým zkouškám (všeobecným i odborným) 

 

MÁME ZKUŠENOSTI I SE ZAJIŠŤOVÁNÍM JAZYKOVÉ VÝUKY HRAZENÉ Z FONDŮ EU.

Zahájení výuky je možné kdykoli v průběhu roku.

Snažíme se maximálně vyjít vstříc potřebám a požadavkům klienta na jazykovou výuku, který si určí

 • místo výuky
 • čas výuky
 • frekvenci výuky
 • způsob monitorování docházky,
 • způsob monitorování spokojenosti zaměstnanců s výukou
 • způsob monitorování pokroku dosažených znalostí
 • atd.

Před zahájením výuky doporučujeme provést jazykový audit, na jehož základě jsou zaměstnanci rozřazeni do skupin tak, aby jejich výuka byla co nejefektivnější. Toto testování je zdarma.

Naši lektoři k Vám budou dojíždět, takže Vaši zaměstnanci nebudou ztrácet čas přesunem na výuku.

Čas výuky je plně podřízen potřebám klienta.

Možnost zajistit učebnice se slevou 10-15% (dle rozsahu objednaných kurzů).

V případě zájmu ze strany klienta lze probírané učivo  jednotlivých skupin pro zvýšení efektivity výuky zveřejňovat na našem webu či firemním intranetu.

Ceny za výuku jsou smluvní, jejich výše závisí na jazykové úrovni kurzistů a jazykovém  zaměření  kurzu (všeobecný nebo odborný jazyk). Snažíme se, aby byly v maximální  možné míře příznivé klientům.