Naučíme! Přeložíme!


Individuální výuka

Individuální výuka

  

Individuální výuka se v maximální možné míře přizpůsobuje požadavkům a potřebám klienta. 

 

Během osobního pohovoru s klientem si společně dohodneme cíle výuky, její tempo a frekvence. Doporučujeme výuku v rozsahu minimálně 60 - 90min týdně, ale není podmínkou, možná je i frekvence jednou za 2 týdny.

Cena závisí na jazykové úrovni, typu jazyka (všeobecný - odborný - příprava k jazykovým zkouškám - konverzace s rodilým mluvčím)  a frekvenci výuky. Pohybuje se v rozmezí 280 - 400Kč za vyučovací hodinu (tj. 45min.)

Vyučované jazyky

  • anglický jazyk
  • německý jazyk
  • ruský jazyk
  • francouzský jazyk
  • český jazyk pro cizince