Individuální výuka

Individuální výuka

  

Individuální výuka se v maximální možné míře přizpůsobuje požadavkům a potřebám klienta.

Během osobního pohovoru s klientem si společně dohodneme cíle výuky, její tempo a frekvence. Doporučujeme minimálně 2 vyučovací hodiny týdně, ale není podmínkou, možná je i frekvence jednou za 2 výdny.

Cena závisí na jazykové úrovni, typu jazyka (všeobecný - odborný - příprava k jazykovým zkouškám - konverzace s rodilým mluvčím)  a frekvenci výuky. Pohybuje se v rozmezí 270 - 350 Kč za vyučovací hodinu.